40 lat doświadczenia technolog woku Twój pewny partner w technice filtracji

Tkaniny aearycjne

Tkaniny aeracyjne stosowane jest we wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystujących urządzenia do pneumatycznego przesyłania materiałów pyłowych lub drobnoziarnistych, np. w pneumatycznych rynnach transportowych, silosach wszelkiego rodzaju, pojazdach–cysternach drogowych i szynowych oraz na statkach.

Pneumatyczne przesyłanie rynnowe polega na wprowadzeniu do komory napowietrzającej powietrza pod ciśnieniem ok. 0.05 bara w przypadku materiałów pylistych lub 0.16 bara w przypadku grysów. Przechodząc przez porowate przegrody powietrze ulega dyspergacji i spulchnia transportowany materiał. Dzięki temu towary te stają się płynne i zgodnie z prawem grawitacji przesyłane są odpowiednio do nachylenia i przebiegu rynny.

Płótna aeracyjne wykonane są z poliestru i aramidu. W wersji z poliestru brzeg tkaniny jest oczywiście laminowany, w przypadku płótna aramidowego krawędzie są zabezpieczone impregnatem odpornym na działanie wysokiej temperatury. 

Tkaniny aeracyjne dostępne są o różnej strukturze tkania, w różnych grubościach i cechują się różną przepuszczalnością powietrza – wielkością parametru niezwykle istotną dla poszczególnych zastosowań. Wszystkie rodzaje płótna aeracyjnego wykonanego z poliestru mają ochronę przeciweksplozyjną, tzn. dostarczane są w wersji po obróbce antyelektrostatycznej. 

Przesyłanie materiałów pylistych 
Składowanie i spulchnianie

Przykłady zastosowań płótna aeracyjnego: 
 • anhydryty 
 • margiel 
 • proszek mydlany 
 • produkty mączne 
 • hydrat wapna 
 • cement 
 • pył piecowy 
 • wapno palone 
 • granulaty 
 • żwir 
 • pasze 
 • soda 
 • pył spiekowy 
 • siarczan sodu 
 • tlenek glinowy 
 • fosforany 
 • proszek do prania 
 • popiół lotny 
 • pył węglowy 
 • talk 
 • gips 


Oferujemy również Specjalny wąż do spulchniania materiałów sypkich 

Długość standardowa: do 500 m
Średnica: 51 mm (2", 140 g/m) i 71 mm (21", 200 g/m)
Kolor standardowy: biały, na połowie żółta powłoka nieprzepuszczająca powietrza
Zakres temperatury: -30°C do + 100°C


Zakres zastosowania:
Przemysł, rolnictwo, spulchnianie materiałów sypkich lub płynnych w silosach lub pojemnikach transportowych. 

Struktura materiału:
Przędza poliestrowa wysokiej wytrzymałości, wplatana w splot lniany, częściowo naniesiony poliuretan, nie przepuszcza powietrza po stronie pokrytej powłoką poliuretanową.