40 lat doświadczenia technolog woku Twój pewny partner w technice filtracji

Serwis

Montaż
Na życzenie klienta oferujemy  montaż, konserwację i kontrolę Państwa instalacji filtracyjnych. Po zakończeniu montażu wykonujemy badanie kontrolne instalacji pod kątem jej szczelności przy pomocy naszego systemu wykrywania nieszczelności WOKU-LIGHT i w razie konieczności usuwamy wszelkie nieprawidłowości. 

Czyszczenie, kontrola i naprawa
Używane media filtracyjne mogą być czyszczone na sucho oraz w specjalnych warunkach na mokro.
Media filtracyjne kontrolowane są przez nas zarówno przed czyszczeniem jak i po nim - wyniki kontroli przekazujemy klientowi.W celu stwierdzenia możliwości dokładnego usunięcia pyłu, przed przystąpieniem do czyszczenia całego zestawu filtrów zalecamy wykonanie czyszczenia próbnego 2-3 wkładów. Ważne jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego medium i usunięcie w razie konieczności wszelkich śladów zużycia, jak np. dziur, miejsc przetarcia itp.Dzięki podjętym działaniom regeneracyjnym zestaw mediów filtracyjnych może być wykorzystywany nawet trzykrotnie, co znaczne obniża koszty eksploatacji instalacji.

Laboratorium
W naszym laboratorium wykonujemy badania próbek pyłów oraz używanych mediów filtrujących. Próbki pyłów poddawane są testom separacji i oczyszczania na mediach filtracyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podstawę do sprecyzowania zaleceń jakościowych dotyczących materiału filtracyjnego. Porównywane są z parametrami technicznymi nowych produktów. Powyższa analiza stanowi często podstawę do ustalenia przyczyn problemów ze stosowanym filtrem.