40 lat doświadczenia technolog woku Twój pewny partner w technice filtracji

Filtry Columbus do lakierni

Technolog-WOKU jest oficjalnym i wyłączonym dystrybutorem filtrów Columbus Industries w Polsce oraz Europie Wschodniej.

Columbus Industries dzięki prowadzonym pracom badawczym i wieloletniej praktyce, opracował system oczyszczania powietrza dający doskonałe wyniki zarówno pod względem zdolności zatrzymywania cząstek jak wszechstronności zastosowania. System dostosowany jest do wszystkich używanych obecnie w przemyśle powłok nakładanych metodą rozpylania, zachowując przy tym bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. 

Opracowane przez Columbus Industries filtry wykorzystują zasadę filtra zderzeniowego. Produkowane są z wielu warstw niepalnego papieru KRAFT, który został odpowiednio nacięty i rozciągnięty. Poszczególne warstwy ułożone są tak, aby przepływ medium przez filtr był maksymalnie turbulentny. Dzięki temu zwiększa się kontakt cząstek stałych z przegrodami filtra a w rezultacie rośnie jego skuteczność. Poszczególne warstwy filtracyjne nałożone są na siebie tak, aby otwory przez które przechodzi powietrze były coraz mniejsze. Powoduje to stopniowy wzrost gęstości i równomierne osadzanie się cząsteczek w całej objętości filtra. Poszczególne warstwy papieru KRAFT nacięte są pod różnymi kątami zwiększając w ten sposób powierzchnię kontaktu filtra z pyłem, pozwalając jednocześnie na ciągłe i swobodne odparowywanie rozpuszczalników. Ze względu na dużą różnorodność farb i lakierów pod względem ich właściwości, Columbus Industries opracował filtr EUROSUPRA, będący połączeniem filtra zderzeniowego opisanego powyżej z dodatkową warstwą filtracyjną z włókna syntetycznego. Taka konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie zatrzymanych cząstek w całym przekroju filtra. Cecha ta wpływa w znaczący sposób na wzrost żywotności materiału filtracyjnego, co w rezultacie pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji. 

W dziale Broszury znajdziecie Państwo dokumenty w formacie pdf dotyczące filtrów Columbus Industries - folder filtrów Columbus.
Również można zapoznać się z zaletami wielowarstwowych filtrów Columbus  Folder Columbus-zalety.

W dziale Prezentacja znajduje się film prezentacyjny filtrów Columbus.

Do najbardziej popularnych filtrów Columbus zaliczają się filtry:

- 6-warstwowe,
- 8-warstwowe oraz
- 5 warstwowe z warstwą włókniny. 

Doskonały zamiennik filtrów kartonowych oraz włókniny Paint-Stop. Sprawdzona skuteczności i chłonność.

Wszystkie rodzaje dostępne  ze stanu magazynowego.

W naszej ofercie również filtry PC Pleat i PC Pack.