30 lat doświadczenia technolog woku

Serwis

Montaż

Na życzenie klienta oferujemy  montaż, konserwację i kontrolę Państwa instalacji filtracyjnych. 
Po zakończeniu montażu wykonujemy badanie kontrolne instalacji pod kątem jej szczelności przy pomocy naszego systemu wykrywania nieszczelności WOKU-LIGHT i w razie konieczności usuwamy wszelkie nieprawidłowości. 

Czyszczenie, kontrola i naprawa

Używane media filtracyjne mogą być czyszczone na sucho oraz w specjalnych warunkach na mokro.
Media filtracyjne kontrolowane są przez nas zarówno przed czyszczeniem jak i po nim - wyniki kontroli przekazujemy klientowi.
W celu stwierdzenia możliwości dokładnego usunięcia pyłu, przed przystąpieniem do czyszczenia całego zestawu filtrów zalecamy wykonanie czyszczenia próbnego 2-3 wkładów.
Kwestią oczywistą jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego medium i usunięcie w razie konieczności wszelkich śladów zużycia, jak np. dziur, miejsc przetarcia itp.
Dzięki podjętym działaniom regeneracyjnym zestaw mediów filtracyjnych może być wykorzystywany nawet trzykrotnie, co znaczne obniża koszty eksploatacji instalacji.

Laboratorium

W naszym laboratorium wykonujemy badania próbek pyłów oraz używanych mediów filtrujących.
Próbki pyłów poddawane są testom separacji i oczyszczania na mediach filtracyjnych.
Wyniki przeprowadzonych badań stanowią podstawę do sprecyzowania zaleceń jakościowych dotyczących materiału filtracyjnego. Porównywane są z parametrami technicznymi nowych produktów. 
Powyższa analiza stanowi często podstawę do ustalenia przyczyn problemów ze stosowanym filtrem.